BMM3105


BMM3105_PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER
Tajuk 1:
Tajuk 2
Tajuk 3
Membina BROSUR dan POWER POINT
Mengakses daripada pelbagai laman sesawang

Tajuk 4
Tajuk 5
Tajuk 6
Membina Folder Bahan
P & P Bahasa Melayu
Membina tapak pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
- Alamat Internet
Bahan bantu mengajar yang menggunakan
          struktur hierarki,
          komposit,
          linear dan rangkaian

Tajuk 7
Tajuk 8
Tajuk 9
Model pemprosesan maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian menggunakan bahan yang sama
Latihan mengedit maklumat berkaitan bahan pengajaran Bahasa Melayu
Secara dalam talian

Tajuk 10
Tajuk 11
Tajuk 12
Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran antara kumpulan
Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur
Menyediakan RPH Bahasa Melayu Tahap I dan Tahap 2 yang telah disunting menggunakan alat pengarangan-

Tajuk 13
Tajuk 14
Tajuk 15
Menghasilkan persembahan PPT  bahan  Bahasa Melayu dengan memanipulasikan animasi yang sesuai  berdasarkan RPH
Menggunakan CD Pembelajaran dalam Pengajaran dan pembelajaran

Seminar dan Pameran TMK dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang-