Seminar dan Pameran TMK

10 Disember 2010
Dewan Hone
dirasmikan oleh Encik Romli Darus
Timbalan Pengarah IPG Kampus Kent
Cik Caroline sedang menilai laman blog
Penerangan kepada Encik Madlain Ejib

Taklimat Brosur kepada Encik Wan Abd.Rahman
Turut hadir Encik John Gitom

Penyampaian Kertas Kerja oleh Encik Madlain Ejib