Selasa, 6 Mac 2012

Senarai Aktiviti Inkuiri Penemuan


Aktiviti
Bahan/keadaan
Memerhati
Carta, spesimen,benda maujud, model situasi,proses.
Mengukur
Panjang, lebar, tinggi, dalam, diameter, perimeter, jarak,pepenjuru.
Menyukat
Isipadu, suhu.
Menimbang
berat
Melukis dan melabel
Gambar, gambarajah, peta, graf, pelan, carta.
Mendengar
Cerita, ucapan, laporan, radio, rakaman, syarahan,ceramah.
Membaca
Bahan-bahan bertulis dan cetakan
Menonton
Tayangan vedio, filem,slid, televesyen, pertunjukan, simulasi
Mencerita
Idea, masalah, sifat benda, keadaan, peristiwa
Menghurai
Prosedur, proses, pemerhatian
Menerang, bersoal jawab,berbincang
Kesan, sebab, akibat, situasi, proses, peristiwa
Memasang
Alat, radas, model
Membuat laporan
Hasil kajian,eksperemen, lawatan, pemerhatian
Menemubual
Tokoh, pakar, pekerja dan orang-orang lain.
Membuat rujukan
Bahan bacaan, spesimen, tokoh
Membuat lawatan
Ke tempat bersejarah, kawasan perusahaan, pameran, pertunjukan, ekspo, pusat pelancongan, tempat rekreasi, zoo, taman tanaman, ladang, hutan rimba, tasik dan lain-lain.
Merancang
Aktiviti pembelajaran
Membuat hipotesis
Berkenaan idea, kejadian,fenomena, masalah
Membuat eksperimen
Untuk mengumpul data, menjelaskan sifat dan fakta, mencari bukti konsep, prinsip dan teori
Membuat kajian
Semua situasi
Mengumpul data dan maklumat
Menggunakan berbagai-bagai cara
Permainan
Berdasarkan kepada konsep atau prinsip dengan menggunakan format seperti tangga-ular,teka-teki, silang kata, mencari benda tersembunyi, jigsaw dan lain-lain.
Melakon simulasi
Peristiwa, situasi dan kejadian.
Memeta
Taburan dan lokasi
Membuat model
Alatan, binaan bentuk bumi, rumah dan lain-lain.
Membanding
Objek, situasi, proses
Mengelas
Benda yang mempunyai persamaan dan perbezaan
Menjadual
Aktiviti, kepurusan, prosedur.
Menyenarai
Sifat, benda, langkah, aktiviti, contoh.
Menyusun
Benda dalam kumpulan atau kategori
Menganalisa/mentafsir
Data, maklumat
Membuat perkiraan
Berdasarkan data dan maklumat terkumpul
Membuat ramalan telahan
Cuaca, kejadian, peristiwa, kemungkinan
Menyelesaikan masalah
Isu, situasi
Membuat kesimpulan
Berdasarkan ujikaji, lawatan, kajian
Membuat generalisasi
Keputusan, Prinsip, hukum, teori

Tiada ulasan:

Catat Ulasan